Ah Yivoona, Yivoonacığım, Bana Göster Ama Verme Biraz. Memleketimi Özledim!

Piyade Onbaşı Aristo Kamil: Komtanım her türk asker doğar mı yaa? Komik değil mi biraz. Her Filipinli temizlikçi mi doğuyor o zaman… Ehü ehü ehü…

Komtan: Bak evladım, son zamanlaldaki aylaklığın bende senin felsefeye melak saldığın şüphesini uyandılmıştı zaten. Şimdi sen bu solunla o şüphelelin üzeline tüy diktin. frrrk Madem Büyük İskendel Alistoya solal gibi soldun, ben de üslubunca cevap veleyim: frrrk Sen, dolmalık bibellelin dolmalık olduğundan daha askelsin zila, en azından, dolmalık bibellel dolmalık olduklalının bilincinde olmadan yetişilken sen 20 küsul senedil “askel” doğduğun bilinciyle yetiştililiyolsun. frrrrk Saçma solun kalşısında silahlı kuvvetlelimizin lesmi cevabı budul. frrrk Aylıca senin nöbetlelini sıklaştılmak lazım, aylaklığa itilip kalmışsın sen. Evet. Şimdi git savaş. Madem ki Tülksün, göstel ülksün –velme ama. frrrk

(nezleyim, lleli vulgulayamıyom)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *