Skip to content

Osmanlı Torunu musunuz?

Osmanlı bir aileydi, bir hanedandı. Bu hanedanın kendine ait devletine Osmanlı İmparatorluğu deniliyordu. Osmanlı’da tıpkı Kürtler, Acemler, Rumlar, Araplar, Ermeniler ve benzerleri gibi, Türkler de tebaaydı. Biz Türkler, Osmanlı yönetimindeki onlarca halktan sadece birisiydik. Üstüne üstlük, Türkler savaş zamanında asker, barış zamanında çiftçi olarak çalıştırılırken, sarayın önemli mevkileri hep Yahudilere, Ermenilere ve hatta Rumlara verilirdi. Türkler cephede kırılırken Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar ticaretle kalkınmışlardı. Yani Osmanlı, halkları bakımından Türk olmadığı gibi, Türkler Osmanlı’nın ezilen üvey evladı olagelmişlerdi – hatta bize etrak-ı biidrak (anlayışsız, aptal Türkler) diyecek kadar da utanmazlardı. İktidarlarının devamı için arap dinini kullanan müktedirler o tarihte de, bu tarihte olduğu gibi Türk’ten nefret ederlerdi.

Şalvarı şaltak Osmanlı,
Eğeri kaltak Osmanlı,
Ekmede yok, biçmede yok,
Yemeye ortak Osmanlı.

Osmanlı Yıllarından Bir Türk Deyişi.

Gelelim Osmanlı Hanedanı’na: Osmanlı ailesi, Osmanlı Beyliği zamanlarında yüzde yüz Türk’tü fakat giderek yabancılarla yapılan evliliklerle, Osmanlı şehzadelerinin, Osmanlı padişahlarının damarlarındaki Türk kanı ciddi şekilde seyrelmiştir. Ayrıca, yabancı validesultanlar şehzadeleri kendi kültürlerine göre yetiştirmişlerdir. Konuyla ilgili olarak, aşağıdaki basit hesaplamayı buraya bırakıyorum. Dileyen, vakti olan, Mendel’in bezelyelerine az biraz aşina olan, buyursun kendisi de hesaplasın.

1. Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun’un oğludur. Nilüfer Hatun Rum’dur (asıl adı Holofira). 1. Murat, %50 Rum, %50 Türk’tür.

Yıldırım Beyazid, 1. Murat ile Gülçiçek Hatun’un oğludur. Gülçiçek Hatun Rum’dur. Beyazid %75 Rum, %25 Türk’tür.

1. Mehmet, Yıldırım Beyazid ile Devlet Hatun’un oğludur. Devlet Hatun, Germiyanoğlu’dur, Türk’tür. 1. Mehmet %37.5 Rum’dur, %62.5 Türk’tür.

2. Murad, 1. Mehmet ile Emine Hatun’un oğludur. Emine Hatun Dulkadiroğlu’dur, Türkmen’dir. 2. Murat %18.75 Rum’dur, %81.25 Türk’tür.

2. Mehmet, 2. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. Hüma Hatun’un milliyeti tam olarak bilinmemekle birlikte, gayrimüslim (rivayete göre Fransız) olduğu söylenmektedir. Yani Fatih Sultan Mehmet %50 Avrupalı, %9 Rum, %41 Türk’tür.

2. Beyazid, 2. Mehmet ve Emine Gülbahar Hatun’un oğludur. Emine Gülbahar Hatun Fransız veya Sırp’tır. Yani 2. Beyazid, %75 Avrupalı, %4.5 Rum, %20.5 Türk’tür.

Yavuz Sultan Selim, 2. Beyazid ile Gülbahar Hatun’un oğludur. Gülbahar Dulkadiroğlu’dur. Türkmendir. Yavuz Sultan Selim %37.5 Avrupalı, %2.25 Rum, %60.25 Türk’tür.

Kanuni Sultan Süleyman, 1. Selim ve Ayşe Hafsa Sultan’ın oğludur. Ayşe Hafsa Sultan Tatar’dır (Türk diyelim). Kanuni Sultan Süleyman, %18.75 Avrupalı, %1.125 Rum, %80.125 Türk’tür.

2. Selim, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğludur. Hürrem Sultan Ukraynalı’dır, Slav’dır. 2. Selim, %50 Slav, %9.4 Avrupalı, %0.5 Rum, %40 Türk’tür.

3. Murad, 2. Selim ile Nurbanu Sultan’ın oğludur. Nurbanu Sultan İtalyan’dır, asıl adı Cecillia’dır. 3. Murat, %54.25 Avrupalı, %25 Slav, %0.25 Rum, %20 Türk’tür.

1. Ahmed, 3. Murad ile Handan Sultan’ın oğludur. Handan Sultan Rum asıllı Boşnak’tır, yani Avrupalıdır. 1. Ahmet, %77.125 Avrupalı, %12.5 Slav, %0.125 Rum, %10.25 Türk’tür.

2. Osman, 1. Ahmed ile Mahfiruz Hatice Sultan’ın oğludur. Mahfiruz Hatice Sultan Rum’dur. 1. Ahmet, %50.125 Rum, %38.46 Avrupalı, %6 Slav, %5.4 Türk’tür.

4. Murad, 1. Ahmet ile Mahpeyker Kösem Sultan’ın oğludur. Mahpeyker Kösem Sultan Rum’dur. 4. Murad, %75 Rum, %19 Avrupalı, %3 Slav, %3 Türk’tür.

Boncuklu Deli İbrahim, 1. Ahmet ile Mahpeyker Kösem Sultan’ın oğludur. Mahpeyker Kösem Sultan Rum’dur. İbrahim, %75 Rum, %19 Avrupalı, %3 Slav, %3 Türk’tür.

4. Mehmet (Avcı Mehmet), Deli İbrahim ile Turhan Hatice Sultan’ın oğludur. Turhan Hatice Sultan Ukraynalı’dır. Yani 4. Mehmet, %51.50 Slav, %37.5 Rum, %9 Avrupalı, %1.5 Türk’tür.

Hâkimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; müzakere ile, münakaşa ile verilmez. Hâkimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hâkimiyet ve saltanatına, vazıulyed olmuşlardı; bu tasallûtlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdi. Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil, almış bulunuyor. – Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Not: yukarıdaki hesaplamada, Osmanlı Beyliği zamanındaki soyun yüzde yüz Türk olduğu, o zamana kadar başka ırklarla, başka milletlerle sulandırılmamış olduğu varsayılmıştır. Bu hesaplamayı buraya kafatasçı ırkçı olduğum için değil, “Osmanlı torunuyum” diyenlere ders olsun diye koydum. Yoksa 21inci yüzyılda, kimin damarlarında ne kanı dolaşıyor pek belli olmadığı gibi, bu konu çok da önemli değil. Türklük bir milli bilinçtir, bir milli heyecandır, bir milliyettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği üzere: “Ne Mutlu Türk’üm Diyene”!