Arab’a Maraba

Türk toprakları parsel parsel araplara satılıyor. Tıpkı 1900lerin başında Filistinli arapların topraklarını Yahudilere sattığı gibi, bugün Türk topraklarını araplara satıyorlar. O yıllarda satılan arap topraklarının üzerine Yahudiler İsrail’i kurdu. Yanlış anlaşılmasın. Benim İsrail’e karşı olduğum veya Yahudilerden nefret ettiğim düşünülmesin. Bilakis, Yahudileri İsrail’in haklı sahipleri olarak görüyorum. Bunun sebebi de Yahudilerin topraklarını bedel ödeyerek, parasını arapların eline nakit sayarak elde etmiş oldukları gerçeğidir. Tıpkı bugün arapların Türk topraklarını bedel ödeyerek, parasını Tayyip Erdoğan’ın eline nakit sayarak elde etmiş oldukları gibi. Tıpkı Yahudilerin Filistin topraklarını satın aldıktan sonra, o topraklar üzerinde diledikleri gibi tasarrufta bulunma hakları olduğu gibi, yarın öbür gün de, Tayyip Erdoğan’ın toprak sattığı araplar o topraklar üzerinde, eskiden Türkler’e ait olan eski Türk toprakları üzerinde diledikleri tasarrufta bulunabileceklerdir. Tayyip Erdoğan, senin kundaktaki çocuğunun topraklarını araplara satmaktadır. Bunun lamı cimi yoktur. Geçmiş olsun.

Arab’a Maraba Oldunuz. Geçmiş Olsun.